Irish Drinks:

  • imported irish beers from kyojin imports - maggies leap IPA & belfast lager

  • draft guinness

  • magners irish cider

  • irish whiskey tastings

  • irish whiskey, baileys & Gin cocktails

  • irish coffees